top of page

Use them or lose them. Så enkelt er det. Hvis vi ikke bruker de små, uavhengige nisjebutikkene, forsvinner de – og byen blir mye fattigere. Problemet er bare at det er veldig ressurskrevende å synes i konkurranse med kjedebutikker og kjøpesenter med langt større muskler og markedsbudsjett.

Men hva om de små, uavhengige nisjebutikkene forener krefter og markedsfører seg sammen? Kan vi få til et slagkraftig samarbeid mellom aktører som har gjort et bevisst valg om å stå på egne bein?

Kvinne og mann i reklamekampanje for Independent Trondheim, utviklet av Bennett Reklamebyrå
Reklamemateriell utviklet av Bennett Reklamebyrå for Independent Trondheim

Løsningen

Dette er ideen bak Independent Trondheim – et markedsføringssamarbeid mellom lokale, uavhengige nisjebutikker. Gjennom samarbeidet styrker hver enkelt seg i konkurransen med kjedebutikkene, og sammen klarer man å gjøre større løft. 

 

Vi utviklet en egen profil og et eget merke for Independent Trondheim som deltagerne kan benytte i sin markedsføring. Det er også utviklet eget nettsted, SoMe-profiler og en egen shoppingguide for de uavhengige butikkene i Trondheim.

Resultatet

Den største og viktigste verdien av Independent Trondheim, er kraften som utløses av at man begynner å jobbe sammen. Independent Trondheim har gitt aktørene en plattform for samarbeid, hvor da kan dele på alt fra ideer til synlighet og felles aktiviteter. Resultatet er økt bevissthet rundt uavhengighet som en unik verdi – internt og hos kundene.

Teamet

Teamet ble valgt ut på bakgrunn av sin brede kompetanse innen merkevarebygging, utvikling av profil for alle flater med produktdesign, og  nettsider. 

Learn More

Markedsrådgiver

Pål

Isern

Art director

Ingvild

Svean

Shoppingguide utviklet av Bennett Reklamebyrå for Independent Trondheim
Ipad som viser galleri på nettsidene til Independent Trondheim
bottom of page