top of page

Bennett har etablert en effektiv samarbeidsrelasjon med NTNU Videre, og i løpet av det siste halvåret har vi gjennomført flere rekrutteringskampanjer. I tillegg har vi bidratt til å gjennomført intervjuer med relevante fagpersoner.

NTNU Videre

Kompetanse for kvalitet (KFK)

Kampanjeresultat: starten av 2024

  • Periode: 20. jan - 20. feb

  • Budsjett: 120 000 kr inkl. mva. i mediespend

  • Mål: Fylle alle NTNUs videreutdanningstilbud for lærere i størst mulig grad

  • KPI: Trafikk til landingssiden

Totalt har kampanjen levert 2 550 327 visninger og 27 797 klikk.

Eksempler på uttak

Facebook og Google Displaybanner

Helseinformatikk

Kampanjeresultat: høsten 2023

  • Periode: 16 okt. -15. nov

  • Budsjett: 36 000 kr eks mva. (inkl. timer for kampanjeoppsett og optimalisering)

  • Mål: Rekruttere søkere, og fylle opp studieplassene innen 15. nov

Samlet sett har kampanjen levert 224 325 visninger, 1341 klikk og 2868 lyttinger.

Eksempler på uttak

Native, LinkedIn og Podcast (Acast)

MTDO

Kampanjeresultat: høsten 2023

  • Periode: 14. okt - 01. des

  • Budsjett: 200 000 kr eks mva. (inkl. byråtid). Derav 155 000 kr i mediespend.

  • Mål: Rekruttere søkere, og fylle opp studieplassene innen 01. des.


Totalt har kampanjen levert 1 121 951 visninger og 7 504 klikk.

Eksempler på uttak

Youtube, Displaybanner, Native, LinkedIn og Facebook

bottom of page