top of page

Vi i Bennett er alltid i ekstase når vi får muligheten til å bidra med ekspertise innenfor vårt fagfelt, spesielt for en inspirerende institusjon som NTNU som kontinuerlig streber etter å løse samfunnets utfordringer og bidra til innovasjon og vekst.

NTNU

Våre rammeavtaler med NTNU

Per dags dato har Bennett to rammeavtaler med NTNU

Delkontrakt 2-1 Markedsføring og innholdsproduksjon:
Dette innebærer å utvikle og produsere små og store kampanjer med mål om synliggjøring av NTNU til ulike målgrupper i ulike kanaler og med ulikt budskap. For eksempel kan dette være store nasjonale omdømmekampanjer for studier til smale, spissede og små kampanjer for en forskergruppe.


Delkontrakt 3-1 Mediekjøp:
Dette inkluderer utarbeidelse av annonseplan eller kommunikasjonsplan, mediekjøp, og oppfølging og optimalisering av annonser gjennom hele kampanjeperioden. De ulike enhetene vil ha varierende behov for mediekjøp. Størrelsen på innkjøpene vil variere mellom store overordnede kampanjer med flere hundre tusen kroner i spending, til mindre, smale og spissede kampanjer med bare noen få tusen kroner i spending.

Kampanje

Rekruttering av nye studenter

Hvordan får man folk til å søke på NTNU?

Jo, overbevise dem til å gjøre som andre studenter! Velg NTNU og deres brede spekter av studieprogrammer.

 

For å maksimere rekkevidden og effektiviteten av markedsføringskampanjene ble det benyttet ulike plattformer:

- Facebook

- Instagram

- Snapchat 

- YouTube

- Programmatiske bannere 

Kampanje
Alumni

Hvordan får man studenter til å melde seg på Alumni nettverket?

Ved å synligjøre et attraktivt nettverk for alumner, potensielle alumner, NTNU og arbeidsliv, vel!

 

Det ble lagt opp til at sosiale medier benyttes til markedsføring. På denne måten kunne vi målrette best når det gjelder å nå de vi ønsker å rekruttere ved å tydeliggjøre NTNU Alumni gjennom tekst/visuelt materiell. I tillegg har NTNU mange følgere på egene SoMe kanaler, noe som har bidratt til og nå bredt ut!

Kampanje
Forskningstorget og Researchers' night

Gjennom Facebook og Instagram kunne vi distribuere relevant og engasjerende innhold som var tilpasset kampanjenes budskap og mål. Vi skapte en sammenhengende rød tråd mellom arrangementet, kampanjene og landingssiden, noe som bidro til å skape en helhetlig opplevelse for målgruppen.

 

Fun fact: flere deltakere under en fokusgruppe med VGS elever, nevnte at de husket plakaten utviklet for kampanjen. Dette var en stor suksess for oss, og det bekreftet at vår tilnærming og design hadde fanget oppmerksomheten til målgruppen.

Kampanje
Digital sikkerhet i praksis 

Ved hjelp av plattformene Facebook, LinkedIn og Native annonsering, hadde vi muligheten til å spre relevant og fengende materiale som var skreddersydd etter budskapet og målene til kampanjene med innhold som visuelt appellerte til målgruppen.

Artikkel

NTNU Videre

Gjennom Viderebloggen, bisto Bennett med innhold som fremmer studentens erfaringerer. Dette skapte en attraktiv fremstilling av studiemulighetene og gir leserne en bedre forståelse av hvordan videreutdanning kan berike livet både personlig og faglig. På denne måten har man muligheten til å inspirere og motivere målgruppen til å utforske mulighetene som NTNU videre har å tilby. 

Design og kampanje

NKUL

Vi konseptualiserte og implementerte et oppdatert annonserammeverk som sømløst promoterer NKUL 2023 gjennom både trykte og digitale kanaler. Et nøye utvalgt bilde reflekterer essensen av arrangementet og annonsekampanjer for maksimal oppmerksomhet.

Kampanje

Ocean Space Race

------

Navneprosess

IE fakultetet

Studieprogrammet "Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet" trengte et nytt navn og i den anledning gjennomførte vi en grundig kvalitativ undersøkelse samt fokusgrupper med elever fra fire forskjellige videregående skoler i Trondheim. Ved å ta utgangspunkt i funnene fra disse dialogene og resultatene fra spørreundersøkelsen, utarbeidet vi en anbefaling for et nytt navn til studieprogrammet.

bottom of page