top of page

Hvordan skape en lett og leken identitet for noen som jobber med noe så seriøst og viktig som menneskers psykiske helse?

Etter en nokså effektiv og veldig morsom navngivningsprosess, landet vi på navnet Snuom Psykisk Helse AS.

Vi lagde en profil med gul som hovedfarge. I fargepsykologien assosieres fargen gul med varme, munterhet, varsomhet og sikkerhet. Alle disse var følelser vi ønsket at Snuom skulle bli assosiert med.

Vi ville ha en clean og symbolsk logo som kunne si noe om hva Snuom tilbyr. Resultatet ble å gjøre deler av logoen til en visuell framstilling av noe som går i bølger innenfor stødige rammer – slik prosessen med få psykisk helsehjelp ofte kan være.

Ordet «nu» kan også assosieres med å ta grep her og nå. Starte i dag; ikke vente lenger.

Vi fikk i oppgave å utvikle et nytt navn, ny logo, ny profil og ny nettside for Innherred Psykologsenter.

Kriteriene? Navnet, logoen og profilen skulle si noe om hva de tilbyr, oppfattes optimistisk og håpefullt, appellere til både voksne og barn, og være catchy. Fikk vi til noe som var litt «trøndersk» ville det være ekstra stas.

Når vi oppsøker psykisk helsehjelp, handler det om at vi ønsker å snu om på noe. Vi vil gå fra å ha det vanskelig til å ha det bra igjen. Å oppsøke hjelp skal være et vendepunkt. Vi ville finne et navn som sa noe om nettopp dette. Vi ønsket også at resten av identiteten skulle assosieres med håp, lys og trygghet.

Utfordring

Løsning

Resultat

Vil du vokse?

bottom of page