top of page

Hva skjer når små, uavhengige nisjebutikker forener krefter og markedsfører seg sammen?

Den største og viktigste verdien av Independent Trondheim er kraften som utløses av at man begynner å jobbe sammen. Independent Trondheim har gitt aktørene en plattform for samarbeid, hvor de kan dele på alt fra ideer til synlighet og felles aktiviteter. Resultatet er økt bevissthet rundt uavhengighet som en unik verdi – internt og hos kundene.

Use them or loose them. Så enkelt er det. Hvis vi ikke bruker de små, uavhengige nisjebutikkene, forsvinner de – og byen blir mye fattigere. Problemet er bare at det er veldig ressurskrevende å synes i konkurranse med kjedebutikker og kjøpesenter med langt større muskler og markedsbudsjett.

Men hva om de små, uavhengige nisjebutikkene forener krefter og markedsfører seg sammen? Kan vi få til et slagkraftig samarbeid mellom aktører som har gjort et bevisst valg om å stå på egne bein?

Dette er ideen bak Independent Trondheim – et markedsføringssamarbeid mellom lokale, uavhengige nisjebutikker. Gjennom samarbeidet styrker hver enkelt seg i konkurransen med kjedebutikkene, og sammen klarer man å gjøre større løft.

Vi utviklet en egen profil og et eget merke for Independent Trondheim, som deltakerne kan benytte i sin markedsføring. Det er også utviklet et eget nettsted, SoMe-profiler og en egen shoppingguide for de uavhengige butikkene i Trondheim.

Utfordring

Løsning

Resultat

Vil du vokse?

bottom of page