top of page

1866

Alfred Bennett blir født.

1898

Bennett Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren. Bennett kjøper opp hele avissider og videreselger dem, del for del, som enkelannonser. 

1914-18

1. verdenskrig – selv om Norge var nøytral, medførte krigen konsekvenser for norsk næringsliv. Det ble knapphet på en del varer og rasjonering ble innført. Derfor var det modig av Alfred Bennett å overta hele Bennett Reklame & Annoncebureau for egen regning i 1916.

1921

Alfred Bennett overlater byrået til Hans G. Moe, som i de neste årene ble ledende innen reklamebevegelsen i Norden.

Item Four

Change the text to include your own content. Adjust the font, size or scale to customize the style.

1848

Thomas Bennett flytter fra England til Oslo, og samme år grunnlegges Bennet’s Tourist-Bureau, som utga Handbook of Norway til turister.

1898

Tourist-bureauet ekspanderer virksomheten, denne gang til Trondheim som A. Bennett - Musikkhandel, kunsthandel og sportsforretning. I lokalene i Dronningens gate 12, lå også Bennett’s Tourist office. 

1918-20

Spanskesyken herjet Norge som en pandemi, Bennett kom velberget igjennom.

1918-20

Spanskesyken herjet Norge som en pandemi, Bennett kom velberget igjennom.

1929

Firmaet blir omgjort til aksjeselskap med Alfred Bennett som disponent, og en aksjekapital på 10.000. Av stiftelsesprotokollen var det en rekke kjente Trondheimsnavn, blant annet leger, konsuler og direktører som var aksjonærer. Byrået drives av far Alfred Bennett og sønn Francis Bennett. 

Item Four

Change the text to include your own content. Adjust the font, size or scale to customize the style.

1848

Thomas Bennett flytter fra England til Oslo, og samme år grunnlegges Bennet’s Tourist-Bureau, som utga Handbook of Norway til turister.

1892

Tourist-bureauet ekspanderer virksomheten, denne gang til Trondheim som A. Bennett - Musikkhandel, kunsthandel og sportsforretning. I lokalene i Dronningens gate 12, lå også Bennett’s Tourist office. 

1914

Alfred startet samarbeidet med Robert Millar, som er kjent som den moderne reklamens far i Norden. I 1914 grunnla han reklameklubben Romilla. (Nå kjent som Trondheim Markedsforening). Bennett regnes som en pilarene i foreningen.

1898

Bennett Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren.

1898

Bennett Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren.

1898

Bennett Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren.

1898

Bennet Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren. Bennett kjøper opp hele avissider og videreselger dem, del for del, som enkelannonser. 

1866

Alfred Bennett blir født.

1898

Bennet Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren. Bennett kjøper opp hele avissider og videreselger dem, del for del, som enkelannonser. 

1898

Bennett Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren.

1898

Bennett Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren.

1898

Bennett Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren.

1898

Bennett Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren.

1898

Bennett Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren.

1898

Bennett Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren.

1898

Bennett Reklame & Annoncebureau (H.O.F) ble grunnlagt som en filial av Høydahl Ohme i Oslo. Selskapet får sitt navn fra Alfred Bennett, som regnes som grunnleggeren.

bottom of page