top of page

NTNU Alumni (NA) hadde en liten administrasjon og begrenset kapasitet. En vesentlig del av rekrutteringsarbeidet skjedde derfor gjennom en desentralisering med tilrettelegging for rekruttering gjennom fagmiljøene, altså institutter og linjeforeninger.


Institutter og linjeforeninger var derfor både målgruppe og virkemiddel/kanal for rekrutteringsarbeidet.

Alumni

Rekrutteringskampanje

Kampanjeresultat: uke 18 og 19

  • Rekkevidde: 62 534

  • Eksponeringer/visninger: 150 684

  • Klikkfrekvens 1,58 %

  • Lenkeklikk: 2378

  • Kostnad pr lenkeklikk 3,82 kr

Eksempler på uttak

Facebook, Instagram, LinkedIn (norske og engelske uttak)

bottom of page