Forenklingens kunst

Vi videreutvikler Q-Frees profil hvert år. 2017 var året hvor vi turte å stole på styrken som ligger i enkel, men tydelig grafikk.

Q-Free er en ledende global leverandør av intelligente transportsystemer. Selskapet utvikler og leverer styrings- og finansieringsløsninger for vei, bro og tunnel i et internasjonalt marked. Med ansatte fra mange land og kulturer, er det å ha en felles firma-identitet ekstra utfordrende – og viktig – for å fremstå enhetlig utad.

Oppgaven

Q-Free lager hvert år en grundig årsrapport – og de siste årene har vi stått for designet. Nå har vi akkurat startet jobben med den som skal oppsummere 2017, men her er et lite tilbakeblikk på den vi lagde for kunden i fjor:

Bakgrunn

Årsrapporten til Q-Free er en gjennomarbeidet rapport for året som har gått, men den skal også gi en pekepinn på tiden som kommer. Arbeidet med årsrapporten har vi tidligere knyttet til jobbing med den visuelle helheten – med logo, farger, bildestil og effekter. Dette ville vi og Q-Free også gjøre denne gangen, både for å fremstå i ny drakt og for å ha et økt fokus på visualiseringer i tillegg til tekst og foto – i alt materiell.

Løsning

I arbeidet med årsrapporten la vi stor vekt på forenkling. Vi jobbet parallelt med infografikk i et annet prosjekt for Q-Free, og tok med oss stilen inn i årsrapporten.

Vi videreutvikler Q-Frees profil hvert år. 2017 var året hvor visualiseringer og infografikk virkelig ble løftet fram.

Forsterket visualisering er den beste måten å forenkle et budskap på. Når du som Q-Free opererer i mange land, kan du til og med klare deg med kun visualiseringer. i En bruksanvisning kan for eksempel gjøres så tydelig og visuell at du slipper oversettelse. Forenkling er en kunst – ikke en fordumming. Det er modig å skrive minst mulig og presentere innhold på en visuell og lettforståelig måte.

Resultat

Q-Free er veldig fornøyde med årsrapporten. De vi har dialog med har videreformidlet skryt fra andre internt, og det er gøy. Mange av sideoppsettene har vi videreført til Power-Point-presentasjoner, så de har fått større bruksverdi. Grafikken har også blitt tatt ut i presentasjoner og andre kanaler, som nettsiden, slik alt henger sammen.