Kino er mer enn film

Aurora Kino er Nord-Norges største kinokjede. Kinoens død har blitt spådd lenge og introduksjonen av moderne strømmetjenester har ikke gjort hverdagen enklere for kinobransjen. Kampen om publikums gunst er imidlertid mye større enn kampen om hvordan en film skal formidles - slaget står om folks fritid!

«Get busy living, or get busy dying»

-The Shawshank Redemption (1994)

Hvorfor prioritere en helaften på kino fremfor kafébesøk, bowling eller tur på fjellet? Hvordan få Auora Kino til å fremstå som et attraktivt alternativ for nye medlemmer i kjeden? Dette var bakteppet vi tok med oss inn i prosjektet.

Økt billettsalg etter lansering av nye nettsider

I prosjektet satte vi dagsaktuelle filmer i fokus og lot dem friste de besøkende i skreddesydd design og malverk. Nettsidene ble også utarbeidet med flere løyper inn mot kjøp av billetter tilpasset ulike personas, noe som gir kort vei fra beslutning til handling - uavhenging av bruksmønster.

Med disse endringene har Auora Kino IKS økt sitt billettsalg på nett betraktelig!

«I am big. It's the pictures that got small.»

-Sunset Boulevard (1950)

Fordi mesteparten av trafikken kommer fra mobile enheter designer vi alltid nettsider ihht «mobile first»-metodologien. «Mobile first» innebærer at vi designer løsningen for de minste flatene først, for så å dra ut designen i de større flatene. Denne fremgangsmåten sikrer god visning på alle flater og at kommunikasjonen kommer tydelig frem – uavhengig av medium.

At over 60% av de besøkende på Aurora Kino kommer fra en mobil enhet er heller ikke overraskende. Det som er nytt for mange er der vi tidligere bare brukte mobilen i undersøkelsesfasen gjennomfører nå en økt andel komplekse handlingsløp på håndholdte enheter. I Auora Kinos tilfelle gjelder dette kjøp av billetter. Aurora Kinos kjøpsløsning er designet og utviklet spesifikt med tanke på visualisering på små flater.

«I'll have what she's having»

-When Harry Met Sally (1989)

Som en følge av gode kinosider har vi også levert vi prosjektet Aurora Billett - Nord-Norges svar på Billettservice. Aurora Billett selger billetter til kulturarrangementer i hele Nord-Norge.

Vi har også levert konsernsider tilpasset å tiltrekke nye medlemmer til kjeden, app, infokiosk, rådgivning, samt nettsider for konferanse- og utleie.

«Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship»

-Casablanca (1942)

Det er snart to år siden dagens nettsider ble publisert og vi er godt fornøyd med resultatet. Vi inngikk en kontrakt på tre år med to års opsjon og har bestemt oss for å forlenge avtalen. Kommunikasjon mellom oss og Bennett har vært tydelig og god, og vi liker å jobbe i Bnet løsningen for publisering. Geir Martin Jensen, Administrerende direktør

Bennett Reklamebyrå AS er med dette Norges eneste formidler av filminformasjon fra ulike distributører til kinobransjen uten eierinteresser i en kinokjede.

Dette er en løsning som blir lagt merke til i bransjen, men det viktigste for oss er at Aurora Kino IKS er fornøyd med resultatet.

Løsningen ble selvfølgelig utviklet og levert i bNet.

Øyvind Kvalnes
Ansvarlig for Aurora Kino er
Øyvind Kvalnes
tlf: 988 59 854