Havfarm

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern. Nordlaks har utviklet Havfarm, et banebrytende konsept for offshore oppdrett. Ved å ta laksen offshore vil de nye oppdrettsanleggene kunne møte også fremtidige miljøkrav. Man vil også komme unna mange av de utfordringene man har i dag knyttet til areal.

Havfarm er utviklet i samarbeid med blant annet NSK Ship Design, tidligere Nordnorsk Skipskonsult. Nordlaks hadde behov for å få visualisert havfarmen i sin helhet, og forklare fordelene til de ulike løsningene i konseptet på en effektiv måte. Løsningen ble en animasjonsfilm levert av oss.

Bendik Slyngstad
Ansvarlig for Nordlaks er
Bendik Slyngstad
tlf: 909 91 440