Banken for selve gullet i norsk næringsliv

Vi fungerer som DeBanks markedsavdeling og har jevnlige markedsmøter med dem. Målet vårt er å være best på kommunikasjon i bransjen, og vi har lyktes med fokus på godt innhold framfor å skrive selgende tekster. Kontinuerlige analyser av trafikk og atferd styrer arbeidet vårt.

DeBank

DeBank er en nystartet bank med et rendyrket fokus på segmentet små og mellomstore bedrifter (SMB), med produkter og løsninger som bidrar til bedre likviditet og legger til rette for at kundene kan ha økt fokus på sin kjernevirksomhet.

Oppgaven

Bennett ble invitert inn i en konkurranse hvor opp-gaven var som følger: «For å lykkes må vi bli best på kommunikasjon i vår bransje. Hvordan vil dere hjelpe oss med dette?». Bennett ble valgt som samarbeidspartner, og vi har siden dette jobbet svært tett med DeBank som har outsourcet markedsarbeidet i sin helhet til oss.

Bakgrunn

DeBank er en nystartet bank med en nisjestrategi. For å lykkes må DeBank raskt bygge kjennskap, kunnskap og preferanse hos sin målgruppe. Målgruppen er svært bred og lite homogen, men segmentet har noen grunnleggende fellesnevnere som gjør det mulig å behandle dette som en kommunikasjonsmålgruppe. Dette er knyttet til at segmentet i liten grad opplever prioritet og fleksibilitet i mer konvensjonelle banker. 

Kommunikasjon i bankmarkedet er ofte svært generisk og fokusert rundt produkter og tjenester. Aktørene lykkes sjelden i å sette agenda og tydeliggjøre hva man står for og grunnleggende verdiløfter til kundene. Dette representerer en mulighet for nisjeaktøren DeBank som ønsket å bygge en tydelig posisjon og differensiere seg fra konkurrentene på kriterier som oppleves som viktige for målgruppen.

Løsningen

Vår tilnærming til oppgaven var å utvikle et kommunikasjons-konsept for DeBank som var tydelig differensierende og posisjonerende. Det var et klart premiss at det ikke er mulig å hevde at man kan – og forstår SMB bedre enn andre banker – det er noe man må bevise gjennom kommunikasjon og handling.

Løsningen ble derfor å etablere en profil med tydelig avsenderidentitet og et kommunikasjonskonsept som skilte DeBank klart ut. I forlengelsen av dette utviklet vi en helhetlig kommunikasjonsstrategi hvor storytelling og innholdsmarkedsføring er viktige elementer. Vi fokuserer på kunders hverdag og behov, engasjerer målgruppen og demonstrerer vår forståelse, vilje og evne til å skape løsninger for kundene på deres premisser.

Utover det grunnleggende arbeidet rundt posisjonering og profil, omfatter leveransene all løpende kommunikasjon og bistand til markedsføring. Hoved-tyngden av arbeidet er å forvalte SOME-strategien som vi har utviklet for DeBank. Dette omfatter en kontinuerlig tilstedeværelse i sosiale kanaler hvor vi synlig-gjør DeBanks engasjement i – og forståelse av SMB i form av kundecase, meningsytringer og debatterende agendakommunikasjon. Bennett utvikler all kommunikasjon og drifter hele kampanjen med faste evaluerings-møter med DeBank hver 14. dag. Alle tiltak analyseres, måles og optimaliseres kontinuerlig.

Resultatet

DeBank har på kort tid bygget opp en god synlighet i målgruppen. Kampanjemålingene viser at vi jobber godt mot målsettingen om å være best på kommunikasjon. Det er stadig økende trafikk til nettsiden, der vi bare siden i sommer har økt antall økter med 33 %, og antall sidevisninger med 29 %. Brukeratferden på nettsiden viser god kvalitet på trafikken. Vi har økt brukertiden på nettsiden med 24 % siden i sommer, og fluktfrekvensen har gått ned med 4 %. Trafikken konverterer i henvendelser online og på telefon. På nett ser vi en økning i konverteringer på 71 %. DeBank opplever god kunde-tilstrømming og mener å ha etablert seg som en tydelig aktør på svært kort tid.

Kampanjemålingene viser at vi lykkes i å engasjere målgruppen i tråd med målsettingene og at vi driver trafikk til nettsiden til svært lav kostnad (ned til 6 kr pr. klikk).

Besøk DeBank sine hjemmesider og les gjerne noen av artiklene vi har skrevet.


Resultater Facebook, Buzz-post.


Resultater Facebook, Ruta Entreprenør.

Pål Isern
Ansvarlig for DeBank er
Pål Isern
tlf: 909 14 742