Alle snakker om Rosenborg

Det er faktisk ingen over eller noen ved siden: Rosenborg er Norges beste og mest omtalte klubb. Det har de vært i over 20 år. Bennett bistår klubben med medieanalyse og rådgivning.

Medieanalyse handler om å vise hvem som skriver hva, til hvor mange. Hva slags SoMe respons oppslagene får. Og omvendt: Mange saker starter på SoMe for så havne i tradisjonell presse. En del av vår analyse er å kvalifisert gjette på hva som kan komme.

Her viser vi en online undersøkelse for Rosenborg Ballklub (ja Ballklub skrives med en b).

Parameter vi levere på er volumomtale:

Analyseverktøyet vårt inkluderer alle online media i Norden. For RBK sitt søk er det kun norske online oppslag med. Med et oppslag regnes det at søkestrengen RBK og/eller Rosenborg får treff (søkestrengen har mange minuser –bakeri etc.) I mange av oppslagene er RBK kun med sekundært – i den betydningen at saken kan egentlig handle om Molde, men RBK nevnes. For å differensiere dette har vi en egen agent som kun gir utslag hvis RBK nevnes mer enn tre ganger i oppslaget. Det er den oransje søylen. Den grønne er agenten hvor det holder at klubben nevnes en gang. Den blå er all omtale på sosiale medier. Det vil si twitter, åpne FB kanaler og forum.

Sentiment er en robots formening om det som skrives er positivt, negativt eller nøytralt. Særlig på Twitter går det litt fort i svingene for roboten så de gjennomgås manuelt.
Vi sammenligner også med andre klubber.

Et annet bruksområde for analyseverktøyet er å beregne verdi i presseoppslag for sponsor. Her er det er det COOP som er brukt som eksempel.

COOP og RBK/Rosenborg må finnes i oppslaget for at det skal bli med. Vi benytter ikke dette verktøyet til annet enn å synliggjøre oppslag. Verktøyet har også mulighet til synliggjøre verdi for sponsoren. Det vil si hva sponsoren måtte brukt av reklame for å oppnå samme spredning. Verdifastsettelsen kalles AVE (Advertising Value Equivalent) Her er debatten veldig polarisert: PR byrå mener den er stor, Reklamebyårene mener den er lav– og kundene vet ikke helt hva de skal mene (i eksemplet over er AVE satt lavt). Vi bruker denne delen av analysen for å synliggjøre oppslagene og diskutere potensiell verdi med kunden.

Nils Heldal
Ansvarlig for prosjektet var
Nils Heldal
tlf: 906 66 585