Hvordan få effekt av bedriftens Facebook-kommunikasjon

13 februar 2014

Flere og flere kommersielle sider blir opprettet på Facebook. Det er nærmest forventet at interaktive og fleksible løsninger skal prege bedrifters kommunikasjon fremover, fremfor statiske nettsider. Det å møte kundene der hvor de er, og ikke minst for å være der de forventer å finne deg er en god grunn til å eksistere på sosiale medier.

Når man først har opprettet en side på Facebook er det viktig å forstå av hvordan det hele er bygd opp, og hvordan man som bedrift burde oppføre seg på de sosiale mediene.

Sosial kanal – sosialt språk

Suksessen til Facebook ligger i at den appellerer til menneskets sosiale behov, derfor må kommunikasjonen gjenspeile dette. Dropp den formelle tonen og det stive språket som preger hjemmesiden. Ikke tenk på at dere skal selge, men at ditt marked på Facebook skal bli kjent med dere på en ærlig måte. Formidle bedriftens verdier og fortell historier med et ujålete språk.

Dialog og innsikt

Nettopp det at det er en sosial kanal er grunnen til at dere også vil være der. Den er som skapt for dialog med andre. Lytt til følgerene dine og få informasjon i sanntid og kunnskap om målgruppen din. Hva er det de egentlig ønsker fra dere, hva slags informasjon setter de pris på, hva klager de på? Dette er viktig informasjon som du nå får direkte fra kundene. Innspill fra brukerne er avgjørende for å utvikle og forbedre tjenestene og produktene du leverer. Innsikten du får fra de sosiale mediene burde være en av de primære grunnene til å være der og er uvurderlig for å kunne tilfredsstille behov og ønsker. Bruk derfor tid og ressurser på dette!

Din tone – ditt uttrykk

Husk at et budskap kan tolkes på ulike måter, avhengig av hvordan man uttrykker seg. Bruk derfor litt tid på å definere din tone – din måte å snakke på. En definert tone er viktig i forhold til merkevareassosiasjoner, og sikrer samtidig at alle som drifter Facebook-sidene på vegne av virksomheten har et felles sett føringer for hvordan man kommuniserer i kanalen. Tenk at dette er kommunikasjon som kan bli formidlet/delt videre – det er derfor viktig at det dere formidler er konsistent og bekrefter merkevaren. En påskehare, en nisse til jul eller en kattepus som sier ”god helg” blir derfor kanskje lit forvirrende for brukerne. All eksponering, uavhengig av kanal, er i utgangspunktet verdifull. Ikke sløs.

Delekultur

Kollektiv intelligens er et begrep som har dukket opp med web 2.0 – det å dele opplevelser, erfaringer og kunnskap med hverandre på nett. Det er dette virksomheter må være en del av - å bruke de sosiale og interaktive plattformene til felles samhandling og dialog. Vær åpen, det trigger andre til å være det samme. Del innhold, engasjer og gi innsyn. Folk ønsker en transparent organisasjon som gir av seg selv. Alt er likevel ikke relevant for andre så sett gjerne opp noen føringer for hva dere vil dele. Alle poster må kunne knyttes opp til det dere leverer på en eller annen måte.

Bruk bilder og spons poster

Facebook har blitt en visuell kanal, bruk derfor bilder!

Det skaper definitivt mer engasjement og deling enn poster som bare inneholder tekst. Samtidig er din organiske rekkevidde – eller rettere sagt dine følgere, antakeligvis kun et bruddstykke av målgruppen din på Facebook. Og selv om dine følgere er av den aktive, engasjerte typen, vil du neppe kunne basere deg på viral spredning alene. Gjennom sponsing av dine innlegg oppnår du langt større rekkevidde. Mottakerne som inngår i sponsingen skreddersyr du selv – ut fra alder, kjønn, geografisk tilhørighet og preferanser.

Det finnes mange gode råd, men essensen er å forbedre og forenkle kommunikasjonen med markedet gjennom sosiale medier. Her er noen oppsummerende take-aways:

  • Ha et muntlig og ærlig språk
  • Ikke bruk sosial media som en salgskanal men som en relasjonskanal – et sted du knytter tettere bånd med markedet
  • Lytt til hva følgerene dine sier. Bruk tid på å få innsikt i markedet, bruk tid på å snakke med markedet. Her finnes verdifull informasjon.
  • Vær åpen om utfordringer og hvordan dere løser dette og del kunnskapen deres, det gjør dere mer attraktive og troverdige som en kompetansebedrift
  • Definer føringer for hvordan deres måte å snakke på er, vær konsistent i forhold til dette da det er en viktig del av merkevarebygging
  • Bruk bilder
  • Spons poster (innimellom) som beskriver dere godt som selskap for å få flere følgere