Helse Midt-Norge velger Bennett

30 januar 2018

Endelig kan vi fortelle at Bennett er valgt som ny samarbeidspartner på kommunikasjons- og profileringstjenester for Helse Midt-Norge RHF.

– Vi er ydmyke, stolte og utrolig glade for muligheten til å få jobbe med hjørnesteinen i velferdsstaten, som Helse Midt-Norge tross alt er, sier Pia Biermann, rådgiver og kundeansvarlig i Bennett Reklamebyrå.

 

Det regionale helseforetaket (RHF) Helse Midt-Norge har ansvar for sykehustjenestene til befolkningen i Møre og Romsdal og Trøndelag, og eier også helseforetaket Sykehusapotekene i Midt-Norge og Helse Midt-Norge IT (Hemit) som er IT-avdelingen i Helse-Midt-Norge. Dessuten eies Helseplattformen, som skal anskaffe og innføre ny elektronisk pasientjournal i sykehus og kommuner i Midt-Norge, av Helse Midt-Norge RHF. Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF som begge har kontorsted i Trondheim, eies også av Helse Midt-Norge RHF sammen med de tre andre regionale helseforetakene i landet.

 

– Vi har et behov for en leverandør som er fleksibel, strukturert, kunnskapsrik og løsningsorientert – og der mener vi at Bennett er en god match for oss. Vi ser fram til å jobbe tett sammen med Bennett, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Tor Harald Haukås.

 

Helse Midt-Norges mål om å levere fremragende helsetjenester til de som trenger det, er en krevende ambisjon. Det er Helse Midt-Norge som er vår garantist for sikker og trygg behandling når vi er på vårt mest sårbare, både som pasient og pårørende.

 

– Dette er en voksen og viktig kommunikasjonsoppgave som vi ser veldig fram til å få være med på. Vi gleder oss til et inspirerende, meningsfullt og spennende samarbeid med Helse Midt-Norge, sier Biermann.

 

Foto: Kristin Flaate Støylen